Video

Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ khác nhau điểm nào?

Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ là những chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong từng thời điểm. Dưới đây là sự khác nhau giữa các nội dung chính trong các chỉ thị.

Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ khác nhau điểm nào?

Theo Kiều Tú (Tiền Phong)


>> Bộ Y tế trình Thủ tướng chỉ thị mới về phòng, chống dịch COVID-19
>> NÓNG: 16 tỉnh phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16


https://tienphong.vn/chi-thi-15-chi-thi-16-chi-thi-19-cua-thu-tuong-chinh-phu-khac-nhau-diem-nao-post1357214.tpo