Video

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Theo Linh Anh - Luân Dũng (Tiền Phong)

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chan-dung-bi-thu-tinh-uy-son-la-nguyen-huu-dong-1725746.tpo
Loading...