Video

Chân dung 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới

Ông Bùi Văn Cường, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Vũ Hải Hà, ông Lê Quang Huy và bà Nguyễn Thị Thanh là 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới.

Chân dung 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới

Theo Nguyễn Hiền - Quang Huy (Vov.vn)


>> Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội
>> Hôm nay, trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng
>> Tổng thư ký Quốc hội, 3 Chủ nhiệm Ủy ban mới của Quốc hội nhậm chức


https://vov.vn/multimedia/e-magazine/chan-dung-5-uy-vien-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-moi-848703.vov