Video

Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên, trong đó phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là nhân sự duy nhất không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn - 1 Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn - 2

Theo Văn Kiên - Linh Anh - Thanh Hằng (Tiền Phong)


>> Hôm nay Quốc hội phê chuẩn 14 thành viên Chính phủ
>> 15 gương mặt mới của Chính phủ
>> Chính phủ có 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới


https://tienphong.vn/chan-dung-28-thanh-vien-chinh-phu-sau-kien-toan-post1326574.tpo