Video

CĐV Thái Lan bịt mặt, đốt pháo sáng cổ động

Chiều 19/11, hàng trăm cổ động viên Thái Lan đổ về sân vận động Mỹ Đình. Họ mang theo cờ, khăn và hát vang không ngớt. Phát hiện một CĐV Thái đốt pháo sáng, cảnh sát lập tức áp sát, ngăn chặn.

CĐV Thái Lan bịt mặt, đốt pháo sáng cổ động

CĐV Thái Lan bịt mặt, đốt pháo sáng cổ động - 1

CĐV Thái Lan bịt mặt, đốt pháo sáng cổ động - 2
Một số CĐV Thái Lan đã đốt pháo sáng trên vỉa hè.

CĐV Thái Lan bịt mặt, đốt pháo sáng cổ động - 3

CĐV Thái Lan bịt mặt, đốt pháo sáng cổ động - 4

CĐV Thái Lan bịt mặt, đốt pháo sáng cổ động - 5

CĐV Thái Lan bịt mặt, đốt pháo sáng cổ động - 6

HP (SHTT)

https://sohuutritue.net.vn/cdv-thai-lan-bit-mat-dot-phao-sang-co-dong-d65291.html?demo