Video

30 chốt kiểm soát của Hà Nội đặt ở đâu?

Các chốt kiểm soát đặt ở cửa ngõ và một số tuyến đường chính. Lực lượng liên ngành có nhiệm vụ xét nghiệm nhanh Covid-19, kiểm tra xe, tuyên truyền chống dịch...

30 chốt kiểm soát của Hà Nội đặt ở đâu?

Theo Sơn Hà - Như Ý (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/30-chot-kiem-soat-cua-ha-noi-dat-o-dau-post1068621.html
Loading...