Video

23 cây cầu hoàn thành với tiến độ kỷ lục

Sau 8 tháng thi công, 23 cây cầu thuộc dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 đã được đưa vào khai thác tại nhiều địa phương.

23 cây cầu hoàn thành với tiến độ kỷ lục

Theo Nhân Lê - Như Trần (Tri Thức Trực Tuyến)

https://zingnews.vn/23-cay-cau-hoan-thanh-voi-tien-do-ky-luc-post1107239.html
Loading...