Video

15 gương mặt mới của Chính phủ

Chính phủ đương nhiệm có 15 thành viên mới gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng.

15 gương mặt mới của Chính phủ

Theo Ban Thời sự (VietNamNet)


>> Trình miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ
>> Miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ
>> Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ngô Xuân Lịch và một số thành viên Chính phủ
>> Hôm nay Quốc hội phê chuẩn 14 thành viên Chính phủ


https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/media/15-guong-mat-moi-cua-chinh-phu-725774.html