Thế giới

Quan tham bị phán tội chết, ngồi trong nhà lao la hét lớn một câu. Hoàng đế Khang Hi nghe thấy liền miễn chết và phục chức

Trong triều đại Khang Hi, Nạp Lan Minh Châu là người được tôn vinh và sủng ái nhất, "cai trị thiên hạ". Nhưng một chức quan quan trọng khác là Sách Ngạch Đồ cũng ngang ngửa với ông, và xuất thân của ông là quý tộc - cha của ông là một trong những khai quốc công thần Đại Thanh.

Nạp Lan Minh Châu họ Nạp Lan hay còn gọi là Diệp Hách Na Lạp thị thuộc Mãn Châu Chính Hoàng kỳ, tự Đoan Phạm. Ông có nền tảng gia tộc hiển hách, có quan hệ thân thích với hoàng gia. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Tổng quản Phủ Nội vụ, Thượng thư Bộ Hình, Thượng thư Bộ Binh, Tả đô ngự sử Đô sát viện, Đại học sĩ Võ Anh Điện của nhà Thanh, thời Khang Hi.Năm thứ 33 (1694), ông được phong hàm Thái tử Thái bảo, tập tước Nhất đẳng Công, uy vọng của ông lúc bấy giờ có thể nói là cao trong triều.

Khang Hi, vua Khang Hi, Nạp Lan Minh Châu, Sách Ngạch Đồ

Dưới thời Khang Hi, ông và Sách Ngạch Đồ đều có xuất thân cao quý từ Mãn Châu Chính Hoàng kỳ và uy vọng gia tộc của cả hai người cũng vô cùng hiển hách, nên ông và Sách Ngạch Đồ thường hay tranh đấu trong triều. Vì thế Sách Ngạch Đồ và Nạp Lan Minh Châu có vị thế ngang bằng nhau, chèn ép lẫn nhau, người dân Bắc Kinh vì thế đã cho ra đời câu ca dao: "Trời muốn bình, giết Lão Minh; trời muốn an, giết Sách Tam". Sử sách ghi rằng ông ngoài mặt là người khiêm tốn, nhưng lại lợi dụng sự tín nhiệm của Khang Hi Đế mà độc tài triều chính, tham tài nhận hối lộ, bán quan bán tước.

Khang Hi, vua Khang Hi, Nạp Lan Minh Châu, Sách Ngạch Đồ

Năm thứ 40 (1701), ông bị Lý Quang Địa vạch tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, Hoàng đế Khang Hi nhận được mật tấu của Trực lệ tuần phủ ở Thành Long, trong đó có một câu “các quan đã bị Nạp Lan Minh Châu và Dư Quốc Trụ mua xong rồi”. Để phòng trừ bạo loạn của cả phe cánh Nạp Lan Minh Châu, Hoàng đế Khang Hi chỉ cho bắt ông ta, xem như không liên quan những người khác. Sau đó, ông bị bắt và bị giam trong ngục.

Khang Hi, vua Khang Hi, Nạp Lan Minh Châu, Sách Ngạch Đồ

Ở trong ngục, vị quan này đã nhanh chóng nghĩ một cách mạo hiểm để cứu lấy mạng mình. Lúc này, người có thể cứu ông chính là kẻ thù chính trị của mình - Sách Ngạch Đồ.

Một hôm, Nạp Lan Minh Châu ở trong ngục la lớn là muốn gặp Hoàng đế, còn nói là mình đã kéo bè kết cánh, mưu đồ tạo phản. Hoàng đế Khang Hi nghe xong, hiểu ra ngay dụng ý của Nạp Lan Minh Châu là “thú nhận” sự thật. Đây cũng là điều mà Khang Hi đã nghĩ đến và lo ngại ngay ngay từ khi cho bắt Nạp Lan Minh Châu. Mưu phản là trọng tội, không phải việc mà một hai người có thể làm được. Tội này điều tra ra, tất sẽ liên đới rất nhiều người. Trong khi phe cánh Nạp Lan Minh Châu chắc chắn sẽ bảo vệ ông ta. Như vậy khác nào ép toàn bộ họ vào thế đối đầu với Hoàng đế.

Khang Hi, vua Khang Hi, Nạp Lan Minh Châu, Sách Ngạch Đồ

Mặt khác, nếu diệt trừ Minh Châu cùng phe cánh của ông ta, thì phe cánh của Sách Ngạch Đồ lại trở thành “độc chiếm đại cục”. Mà Hoàng đế không hề muốn điều này. Trong khi đó, nhóm Sách Ngạch Đồ thì cho rằng Nạp Lan Minh Châu đang bị giam chịu tội là cơ hội vàng nghìn năm có một, để một lần xóa sổ Nạp Lan Minh Châu cùng phe cánh. Thế là lần lượt từng người một trình tấu tố cáo Nạp Lan Minh Châu.

Có lẽ Hoàng đế Khang Hi đã nhận ra điều đó và thấy chỉ còn cách tha tội chết, trả tự do và phục chức cho Nạp Lan Minh Châu. Tuy sau đó có được phục chức nhưng ông ta cũng không còn được Khang Hi trọng dụng.

Theo Dương Huyền (Công Lý & Xã Hội)
https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/quan-tham-bi-phan-toi-chet-ngoi-trong-nha-lao-la-het-lon-mot-cau-hoang-de-khang-hi-nghe-thay-lien-mien-chet-va-phuc-chuc-112070.html