Thế giới

Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ

Lục quân Mỹ vẫn đang tiếp tục thử nghiệm và bổ sung các vũ khí vào kho đạn của lực lượng này.

Mới đây, Lục quân Mỹ bắt đầu phân phát các súng ngắn mới M17 và M18 cho binh sĩ trong Sư đoàn Không vận 101 ở Trại Fort Campbell ở Kentucky.

Hiện Lục quân Mỹ có rất nhiều vũ khí dành cho binh sĩ của mình. Trang Business Insider đã nêu ra một danh sách các vũ khí ban hành tiêu chuẩn mà các binh sĩ riêng rẽ Mỹ đang sử dụng. Có nghĩa là, danh sách này chưa có hệ thống tên lửa chống tăng Javelin vì hệ thống này cần hơn một binh sĩ để vận hành. Danh sách cũng không bao gồm các vũ khí ban hành phi tiêu chuẩn.

Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ
Súng lục 1911 (Ảnh: DVIDS)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 1
Súng lục M9 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 2
Súng lục M11 (Ảnh: DVIDS)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 3
Súng ngắn M500 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 4
Súng ngắn M590 (Ảnh: DVIDS)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 5
Súng M26 MASS (Ảnh: Wikimedia Commons)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 6
Súng trường cải tiến M14 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 7
M4 carbine (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 8
Súng trường M16A2 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 9
Súng trường M16 với máy phóng lựu M203 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 10
Vũ khí tự động M249 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 11
Súng máy cỡ trung M240B (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 12
Súng máy cỡ trung M240L (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 13
Súng máy cỡ trung M240H (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 14
Hệ thống bắn tỉa bán tự động M110 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 15
Súng trường bắn tỉa cải tiến M2010 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 16
Súng trường bắn tỉa tầm xa M107 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 17
Súng máy M2 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 18
Súng phóng lựu M320 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 19
Súng máy phóng lựu MK19 (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Điểm mặt 'hàng nóng' của lính lục quân Mỹ - 20
M3 Carl Gustaf (MAAWS)

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
Loading...

Loading...