zalo-Zalo bị lỗi trong nhiều giờ liền, hàng loạt người dùng than phiền