Yuki Motoya-Bị đánh 'thừa sống thiếu chết', võ sĩ kỳ cựu Nhật Bản phải chui rào thoát thân