Youtube-BLACKPINK đạt 100 triệu view 'How You Like That' trong thời gian kỉ lục, xoá sạch hết bóng dáng BTS khỏi các cột mốc view khủng YouTube