Youtube-YouTube, Facebook, Instagram đối mặt án phạt nặng vì nội dung độc hại