yêu động vật-Được thả ra ngoài, 4 con bò lập tức ăn no căng bụng đến chết