Yên Tử Quảng Ninh-Người dân thắc mắc đi lễ chùa ở Yên Tử phải nộp phí