Yến Trang Yến Nhi-Yến Nhi đăng đàn gay gắt khi bị chê 'hết thời, mặt sửa banh chành, ca sĩ mà không có hit'