Yến Phương-Bị mỉa mai bán hàng online làm xấu mặt chồng, vợ Lam Trường có cách đáp trả khiến ai cũng phải nể