Yamaha Grande-Công bố mức tiêu thụ xăng: Yamaha Grande là xe ga tiết kiệm nhất