ý thúc-Góc ý thức ở trọ: Một phòng liên hoan, cả xóm chịu tội, dân tình lắc đầu ngao ngán