Y tế công cộng-Mỹ ghi nhận số người tử vong vì Covid-19 kỷ lục trong 24 giờ