y bác sĩ-Rất nhiều người đã khóc sau thước phim dài 50 phút của VTV mang tên Ranh Giới: Chân thực đến ám ảnh