xưởng sản xuất-Hà Nội: Cháy xưởng nhựa hàng trăm mét vuông, khói đen bốc cao hàng chục mét