xuất nhập cảnh-Cục Xuất nhập cảnh nói gì khi nhiều nước chưa công nhận hộ chiếu mới có chữ P?