Xuất ngoại-Cuộc sống người dân 'làng xuất ngoại' ở Hà Tĩnh sau ngày phong tỏa