xuất khẩu nước mắm-Phát triển ngành nước mắm ở Việt Nam giống ngành rượu vang thế giới!