xuất khẩu nông sản-Việt Nam xuất siêu 1,9 tỷ USD

  • Việt Nam xuất siêu 1,9 tỷ USD

    Việt Nam xuất siêu 1,9 tỷ USD

    Năm tháng đầu năm, Việt Nam nhập 28,9 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, chiếm 29,6% tổng kim ngạch. Trong khi đó, với Mỹ là 6,1 tỷ USD, chiếm 6,2%.

  • Kinh tế Việt Nam trong vòng xoáy virus corona

    Kinh tế Việt Nam trong vòng xoáy virus corona

    Các dự báo đang thiên về khả năng tăng trưởng GDP Việt Nam 2020 sẽ giảm tốc khoảng 1% nhưng đây có thể chỉ là kịch bản lạc quan nhất.