xuất khẩu giày dép-10 tháng, xuất khẩu giày dép và túi xách, đạt 17,67 tỷ USD