xuất hiện hố tử thần ở hà nội-Cận cảnh 'hố tử thần' sâu 5 mét, rộng hơn 10 mét ở Hà Nội