xuất cảnh-Đại biểu Quốc hội đề xuất thu ‘phí chia tay’ khi công dân xuất cảnh ra nước ngoài