Xuân Hương Thanh Bạch-Nghệ sĩ Xuân Hương thừa nhận 'chết cũng an lòng' khi kết thúc 10 chương 'tố' MC Thanh Bạch