Xuân Bắc-'Tuyệt chiêu' phòng dịch Covid-19 của danh hài Xuân Bắc khi đi máy bay