xu hướng thời trang-Dân châu Á tăng mạnh nhu cầu mua túi Hermès giữa dịch COVID-19