Xôi yến-Hàng xôi Yến 'huyền thoại' ở Nguyễn Hữu Huân bỗng biến thành hàng... bánh cuốn: cả trăm lượt người đi vào rồi lại ngậm ngùi đi ra?