xoáy tóc-Tại sao số xoáy tóc trên đầu trẻ lại khác nhau?