Xóa ứng dụng-Apple xóa app vượt tường lửa để lấy lòng chính phủ Trung Quốc