Xét xử Vũ nhôm-2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng tiếp tay Vũ 'nhôm' gây thiệt hại 20.000 tỷ đồng