xét xử AVG-8 đại án sắp xử và những thiệt hại khủng