xét xử-Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM xin lỗi cha mẹ và đồng nghiệp