xét nghiệm covid-19-Hà Nội: Xét nghiệm Covid-19 cho hàng nghìn người dân gần Bệnh viện Phổi Hà Nội