xếp hàng rút tiền-Video ảnh: Chịu lạnh hàng giờ, bế con nhỏ chờ tới lượt rút tiền tiêu Tết