Xếp hàng mua hàng giảm giá-Khách Hà Nội rồng rắn xếp hàng chờ vận may trúng Vinfast Lux trong ngày Black Friday