Xếp hàng mua hàng giảm giá-Hàng trăm người chen chân lúc nửa đêm chờ mua hàng giảm giá khủng