xem vợ ba-Diễn viên Lan Phương: 'Trẻ nhỏ đóng cảnh nóng là bị hành hạ'