xem những cô gái trong thành phố-Những cô gái trong thành phố tập cuối: Lan chết vì đỡ thay Lâm 1 nhát dao