xem nhanh như chớp nhí-2 phút 'cân não' tại 'Nhanh như chớp nhí': Con trai MC Hồng Phúc giật 50 triệu, gây ngỡ ngàng với câu trả lời về bệnh viện thú y