Xe Volkswagen-Bộ Công thương phản ứng thế nào sau khi phát hiện xe Volkswagen có 'đường lưỡi bò'?