xe VinFast-Video: VinFast Lux thử nghiệm va chạm tại Trung tâm thử nghiệm xe cao cấp ở Đức