xe tăng việt nam-Video ảnh: Đội xe tăng Việt Nam là 'hiện tượng' của Army Games 2019