Xe ô tô ngập nước-Nhiều nơi miền Bắc ngập sâu sau mưa lớn, ô tô 'nổi lềnh bềnh' trên mặt nước