xe ngập nước-Youtuber tố cửa sổ trời ô tô bị hỏng, hãng xe đáp trả lại bằng cách đầy khó hiểu