Xe máy chạy ngược chiều-Xe máy đi ngược chiều lao thẳng vào đầu ôtô, 2 người chết